Logga in

Vår lösning

När varje beslut räknas

Vi har en ambition med Core – Att vara en hävstång i arbetet med att ta relevanta beslut i kapitalintensiva projekt.

När mycket står på spel, under långa tidshorisonter, med premisser som snabbt kan förändras är det kritiskt att skapa överblickbarhet och förståelse.

Med Core erbjuder vi ett snabbt och kraftfullt verktyg som är anpassat för fastighetsbranschen. Vi stödjer beslutsfattare i att säkerställa att det risktagande de vill ta – i form av kontinuerliga investeringar över tid i projekt, fastigheter och bolag – är förenligt med deras finansiella förutsättningar och en önskvärd risknivå.

Core är inte bara en molnbaserad SaaS-lösning utan i hög grad också ett arbetssätt grundat i vår långa erfarenhet av kapitalintensiva verksamheter. Vi ger er befintliga insikt- och branschkunskap en kraftfullt utökad dimension genom att strukturera kritiska affärsdata samt kunna simulera potential eller risknivå, allt för att ge möjlighet att ta rätt beslut vid varje givet tillfälle  Vår övertygelse är att den bäst förberedde också har störst sannolikhet att spela sina kort rätt och det är här Core fyller sin funktion – tryggt för såväl styrelse som företagsledning och investorer.

Måttband, resultaträkning

Med uppbackning av en tight, branschrelaterad grupp av investorer och systemutvecklare tar man 2023 beslutet att utveckla CORE – marknadens första SaaS-lösning med fokus på att  hantera komplexa datamängder över långa tidsspann och skapa förutsättningar för ett relevant och välgrundat beslutsfattande.
Lite som att kasta tärningarna och veta hur de kommer att landa.